МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР

На 24.08.2015 год. от 10.00 ч. в в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1 се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационнната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

More info
 

Обучение на екипа и партньори

На 21 август 2015 г. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” проведе обучение на екипа и партньори на тема “Приключване прилагането на СМР на МИГ Сандански”.

More info
 

Информационна среща

На 20 август 2015 г. от 10:30 ч. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански, СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ се проведе Информационна среща за населението и социално–икономическите партньори за приключване прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански.

More info
   

Изпълнени проекти по СМР

Приключиха строително – монтажните работи по изграждане на ул. „Иван Козарев“в с.Дамяница, община Сандански. Строителните дейности включваха предварително почистване, полагане на нови бетонови бордюри, полагане на асфалтобетон и др., в изпълнение на Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3221474/ 11.02.2015 г. на стойност 97 101,22 лева, с бенефициент община Сандански, по мярка 4.1 от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, с размер на субсидията: 100%.

 

Изпълнени проекти по СМР

Приключиха строително – монтажните работи по изграждане на ул. „9-ти май“в с.Левуново, община Сандански. Строителните дейности включваха предварително почистване, полагане на нови бетонови бордюри, полагане на асфалтобетон и др., в изпълнение на Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3221473/ 03.02.2015 г. на стойност 99 050 лева, с бенефициент община Сандански, по мярка 4.1 от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, с размер на субсидията: 100%.

   

Страница 1 от 15